Các địa điểm lân cận
Herzliya, Khu trung tâm, Người israel
Kefar Shemaryahu, Khu trung tâm, Người israel
Herzliya Pituah, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Gan Mordekhai WeHaMinhara, Người israel
Herzliya Airport, Người israel
Gan Aluf, Người israel
EXTREME HIGH TEMP
XEM TẤT CẢ

Thời tiết tại Herzliya, Người israel

82°
Quang đãng
Cảm thấy như 87°
·
High99°Low71°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
92
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345