Các địa điểm lân cận
Ganei Tikva, Khu trung tâm, Người israel
Savyon, Khu trung tâm, Người israel
Givat Shmuel, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Gan Newe Yehoshu`a, Người israel
Parq Dawid, Người israel
Gan Herut, Người israel

Thời tiết tại Ganei Tikva, Người israel

97°
Quang đãng
Cảm thấy như 95°
·
High98°Low71°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
92
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
1/5
012345
Cỏ
0/5
012345