Sử dụng vị trí hiện tại của tôi
Các địa điểm lân cận
Bnei Brak, Khu trung tâm, Người israel
Givat Shmuel, Khu trung tâm, Người israel
Ramat Gan, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Parq Dawid, Người israel
Ginat HaBonim, Người israel
Gan Yakir, Người israel

Chất lượng Không khí ở Bnei Brak, Khu trung tâm, Người israel

Chất gây ô nhiễm ở Bnei Brak, Người israel

PM10
1.20 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.75 μg/ft3
NO2
9.63 ppb
SO2
8.19 ppb
CO
7.13 ppb
O3
82.31 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Bnei Brak, Người israel

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Bnei Brak, Người israel

Th 7, 13 tháng 8
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
AQI44
AQI39
AQI35
AQI41
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
1
0
0

Cỏ

1
1
1
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.62 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.47 μg/ft3
0.54 μg/ft3
PM25
0.32 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.30 μg/ft3
NO2
2.14 ppb
3.61 ppb
6.46 ppb
4.85 ppb
SO2
1.15 ppb
0.86 ppb
1.15 ppb
1.55 ppb
CO
0.11 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
O3
51.85 ppb
36.85 ppb
32.93 ppb
36.96 ppb
AQI
AQI41
AQI48
AQI53
AQI49
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
1
1
1

Cỏ

0
1
1
1
PM10
0.54 μg/ft3
0.65 μg/ft3
0.56 μg/ft3
0.61 μg/ft3
PM25
0.30 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.35 μg/ft3
NO2
4.85 ppb
1.62 ppb
3.57 ppb
12.96 ppb
SO2
1.55 ppb
1.61 ppb
0.93 ppb
1.91 ppb
CO
0.12 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.14 ppb
O3
36.96 ppb
58.03 ppb
51.01 ppb
37.9 ppb
AQI
AQI57
AQI60
AQI0
AQI0
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
1
1
1

Cỏ

1
1
1
1
PM10
0.79 μg/ft3
0.87 μg/ft3
0.91 μg/ft3
0.86 μg/ft3
PM25
0.50 μg/ft3
0.51 μg/ft3
0.50 μg/ft3
0.46 μg/ft3
NO2
23.15 ppb
3.09 ppb
5.15 ppb
17.34 ppb
SO2
2.15 ppb
3.05 ppb
1.62 ppb
3.28 ppb
CO
0.15 ppb
0.13 ppb
0.15 ppb
0.17 ppb
O3
21.23 ppb
63.8 ppb
52.9 ppb
31.46 ppb