Các địa điểm lân cận
Azor, Khu trung tâm, Người israel
Holon, Khu trung tâm, Người israel
Đặt cược Dagan, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Parq Menahem Begin, Người israel
Iztadion Winter, Người israel
Ginat HaShoteret, Người israel

Chất lượng Không khí ở Azor, Khu trung tâm, Người israel

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Azor, Người israel

PM10
0.65 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.36 μg/ft3
NO2
9.81 ppb
SO2
4.88 ppb
CO
0.19 ppb
O3
25.19 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Azor, Người israel

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Azor, Người israel

Th 6, 8 tháng 12
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
52
57
70
71
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.87 μg/ft3
0.97 μg/ft3
1.22 μg/ft3
1.23 μg/ft3
PM25
0.29 μg/ft3
0.51 μg/ft3
0.62 μg/ft3
0.59 μg/ft3
NO2
3.2 ppb
7.01 ppb
6.54 ppb
5.3 ppb
SO2
6.84 ppb
6.86 ppb
6.78 ppb
4.39 ppb
CO
0.15 ppb
0.17 ppb
0.19 ppb
0.21 ppb
O3
35.74 ppb
24.98 ppb
19.71 ppb
14.24 ppb
AQI
71
52
32
0
Phấn hoa

Cây

0
0
0
-
Không có

Cỏ dại

0
0
0
-
Không có

Cỏ

0
0
0
-
Không có
PM10
1.23 μg/ft3
1.23 μg/ft3
0.39 μg/ft3
N/A
PM25
0.59 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.20 μg/ft3
N/A
NO2
5.3 ppb
2.2 ppb
4.08 ppb
N/A
SO2
4.39 ppb
5.05 ppb
4.4 ppb
N/A
CO
0.21 ppb
0.13 ppb
0.15 ppb
N/A
O3
14.24 ppb
35.63 ppb
31.39 ppb
N/A