Các địa điểm lân cận
Azor, Khu trung tâm, Người israel
Holon, Khu trung tâm, Người israel
Đặt cược Dagan, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Parq Menahem Begin, Người israel
Iztadion Winter, Người israel
Ginat HaShoteret, Người israel

Thời tiết tại Azor, Người israel

97°
Quang đãng
Cảm thấy như 95°
·
High98°Low71°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
92
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
1/5
012345
Cỏ
0/5
012345