Các địa điểm lân cận
En Boqeq, Quận phía Nam, Người israel
Arad, Quận phía Nam, Người israel
Safi, Chính quyền Karak, Jordan
Những nơi gần đó
Min'hat Hashnayim Airfield, Người israel
Har Hemar, Người israel
Har Parsa, Người israel

Thời tiết tại En Boqeq, Người israel

76°
Quang đãng
Cảm thấy như 76°
·
High79°Low64°
Interested in the data behind our forecast? Try our Weather API

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
131
500
Chất lượng không khí:Không tốt cho người nhạy cảm thời tiết

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345