Các địa điểm lân cận
Ashkelon, Quận phía Nam, Người israel
Ashdod, Quận phía Nam, Người israel
Sederot, Quận phía Nam, Người israel
Những nơi gần đó
Kefar Nefesh, Người israel
Gan Le'ummi Ashqelon, Người israel
Shmurat Holot Ziqim, Người israel

Chất lượng Không khí ở Ashkelon, Quận phía Nam, Người israel

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Ashkelon, Người israel

PM10
0.44 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.33 μg/ft3
NO2
8.69 ppb
SO2
7.69 ppb
CO
7.13 ppb
O3
42.69 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Ashkelon, Người israel

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Ashkelon, Người israel

Th 3, 28 tháng 11
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
39
34
32
39
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.46 μg/ft3
0.54 μg/ft3
0.70 μg/ft3
1.02 μg/ft3
PM25
0.18 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.29 μg/ft3
NO2
0.46 ppb
0.62 ppb
0.54 ppb
0.17 ppb
SO2
0.22 ppb
0.27 ppb
0.2 ppb
0.16 ppb
CO
0.12 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
O3
39.72 ppb
34.54 ppb
33.71 ppb
39.8 ppb
AQI
32
39
46
0
Phấn hoa

Cây

0
0
0
-
Không có

Cỏ dại

0
0
0
-
Không có

Cỏ

0
0
0
-
Không có
PM10
0.70 μg/ft3
1.02 μg/ft3
0.97 μg/ft3
N/A
PM25
0.22 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.32 μg/ft3
N/A
NO2
0.54 ppb
0.17 ppb
0.72 ppb
N/A
SO2
0.2 ppb
0.16 ppb
0.21 ppb
N/A
CO
0.12 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
N/A
O3
33.71 ppb
39.8 ppb
35.22 ppb
N/A