Các địa điểm lân cận
Kimbo, Vùng Boké, Guinea
Fria, Vùng Boké, Guinea
Pré Prefecture de Dubréka, Vùng Kindia, Guinea
Những nơi gần đó
Fria Airport, Guinea
Mont Boredinde, Guinea
Lac de Binton, Guinea

Thời tiết tại Kimbo, Guinea

84°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 93°
·
High84°Low79°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
34
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345