Các địa điểm lân cận
Rota, Andalusia, Tây ban nha
El Puerto de Santa María, Andalusia, Tây ban nha
Cadiz, Andalusia, Tây ban nha
Những nơi gần đó
Parque El Mayeto, Tây ban nha
Playa de la Costilla, Tây ban nha
Atlantico, Tây ban nha

Thời tiết tại Rota, Tây ban nha

44°
Quang đãng
Cảm thấy như 44°
·
High55°Low43°

Thời tiết sắp tới

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
30
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345