Các địa điểm lân cận
Lebrija, Andalusia, Tây ban nha
El Cuervo, Andalusia, Tây ban nha
Trebujena, Andalusia, Tây ban nha
Những nơi gần đó
Estatua Elio Antonio de Nebrija, Tây ban nha
Mirador de la Pena, Tây ban nha
Fernando Halcon del Cuvillo, Tây ban nha

Chất lượng Không khí ở Lebrija, Andalusia, Tây ban nha

Chất gây ô nhiễm ở Lebrija, Tây ban nha

PM10
0.46 μg/ft3
PM25
0.18 μg/ft3
NO2
1.31 ppb
SO2
0.38 ppb
CO
0.13 ppb
O3
Chất gây ô nhiễm chính
37.13 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Lebrija, Tây ban nha

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Lebrija, Tây ban nha

CN, 5 tháng 2
SángTrưaChiềuTối
AQI
21
29
35
27
Phấn hoa

Cây

0
0
1
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.09 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.11 μg/ft3
PM25
0.06 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.08 μg/ft3
NO2
1.03 ppb
0.52 ppb
0.83 ppb
1.52 ppb
SO2
0.04 ppb
0.06 ppb
0.08 ppb
0.09 ppb
CO
0.09 ppb
0.1 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
O3
23.9 ppb
35.32 ppb
36.77 ppb
26.75 ppb
AQI
21
23
34
31
Phấn hoa

Cây

1
1
1
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.13 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.13 μg/ft3
PM25
0.09 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.09 μg/ft3
NO2
1.31 ppb
1.02 ppb
0.99 ppb
1.31 ppb
SO2
0.09 ppb
0.09 ppb
0.08 ppb
0.09 ppb
CO
0.11 ppb
0.12 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
O3
21.22 ppb
28.17 ppb
36.56 ppb
31.3 ppb
AQI
26
26
33
29
Phấn hoa

Cây

1
1
2
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.11 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.05 μg/ft3
0.06 μg/ft3
PM25
0.08 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.04 μg/ft3
0.04 μg/ft3
NO2
0.8 ppb
0.61 ppb
0.66 ppb
1.21 ppb
SO2
0.11 ppb
0.09 ppb
0.02 ppb
0.04 ppb
CO
0.13 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
O3
26.84 ppb
31.09 ppb
35.34 ppb
28.63 ppb