Các địa điểm lân cận
El Puerto de Santa María, Andalusia, Tây ban nha
Puerto Real, Andalusia, Tây ban nha
Cadiz, Andalusia, Tây ban nha
Những nơi gần đó
Bodegas Osborne, Tây ban nha
Bodegas Gutierrez Colosia, Tây ban nha
Bodegas Grant, Tây ban nha

Chất lượng Không khí ở El Puerto de Santa María, Andalusia, Tây ban nha

Chất gây ô nhiễm ở El Puerto de Santa María, Tây ban nha

PM10
0.34 μg/ft3
PM25
0.11 μg/ft3
NO2
2.5 ppb
SO2
0.38 ppb
CO
0.13 ppb
O3
Chất gây ô nhiễm chính
34.31 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở El Puerto de Santa María, Tây ban nha

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
1/5
012345
Cỏ
2/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở El Puerto de Santa María, Tây ban nha

Th 4, 17 tháng 8
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
AQI46
AQI26
AQI37
AQI75
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

3
5
5
2

Cỏ

5
5
5
5
Ngày tiếp theo
PM10
0.11 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.43 μg/ft3
PM25
0.07 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.29 μg/ft3
NO2
2.32 ppb
2.37 ppb
0.93 ppb
0.48 ppb
SO2
0.03 ppb
0.05 ppb
0.06 ppb
0.1 ppb
CO
0.09 ppb
0.1 ppb
0.09 ppb
0.12 ppb
O3
43.52 ppb
25.78 ppb
45.23 ppb
65.84 ppb
AQI
AQI26
AQI37
AQI75
AQI85
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

5
5
2
2

Cỏ

5
5
5
5
PM10
0.11 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.29 μg/ft3
PM25
0.08 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.20 μg/ft3
NO2
2.37 ppb
0.93 ppb
0.48 ppb
1.2 ppb
SO2
0.05 ppb
0.06 ppb
0.1 ppb
0.26 ppb
CO
0.1 ppb
0.09 ppb
0.12 ppb
0.11 ppb
O3
25.78 ppb
45.23 ppb
65.84 ppb
60.97 ppb
AQI
AQI41
AQI42
AQI45
AQI39
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

3
2
3
3

Cỏ

5
4
5
5
PM10
0.31 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.12 μg/ft3
PM25
0.21 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.08 μg/ft3
NO2
2.01 ppb
0.65 ppb
0.29 ppb
0.97 ppb
SO2
0.34 ppb
0.31 ppb
0.09 ppb
0.07 ppb
CO
0.12 ppb
0.1 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
39.74 ppb
50.33 ppb
45.45 ppb
38.2 ppb