Các địa điểm lân cận
Camas, Andalusia, Tây ban nha
Castilleja de Guzmán, Andalusia, Tây ban nha
Castilleja de la Cuesta, Andalusia, Tây ban nha
Những nơi gần đó
Estadio Municipal Isidro Reguera, Tây ban nha
Monasterio de La Cartuja, Tây ban nha
Felix Rodriguez de la Fuente Public Park, Tây ban nha

Chất lượng Không khí ở Camas, Andalusia, Tây ban nha

Chất gây ô nhiễm ở Camas, Tây ban nha

PM10
1.41 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.75 μg/ft3
NO2
27.38 ppb
SO2
17.69 ppb
CO
6.69 ppb
O3
74.63 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Camas, Tây ban nha

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Camas, Tây ban nha

Th 6, 23 tháng 9
SángTrưaChiềuTối
AQI
AQI21
AQI29
AQI40
AQI38
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

2
2
1
1

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.23 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.24 μg/ft3
PM25
0.15 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.14 μg/ft3
NO2
3.87 ppb
1.4 ppb
0.65 ppb
1.78 ppb
SO2
0.16 ppb
0.16 ppb
0.19 ppb
0.46 ppb
CO
0.12 ppb
0.1 ppb
0.09 ppb
0.1 ppb
O3
20.1 ppb
35.13 ppb
43.32 ppb
38.44 ppb
AQI
AQI33
AQI33
AQI42
AQI39
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
1
1
1

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.32 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.36 μg/ft3
PM25
0.18 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.19 μg/ft3
NO2
1.21 ppb
0.86 ppb
0.67 ppb
2.01 ppb
SO2
0.57 ppb
0.55 ppb
0.43 ppb
0.62 ppb
CO
0.1 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
O3
33.48 ppb
39.08 ppb
46.4 ppb
38.16 ppb
AQI
AQI30
AQI31
AQI42
AQI35
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
2
1
2

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.36 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.16 μg/ft3
PM25
0.21 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.09 μg/ft3
NO2
2.27 ppb
1.34 ppb
0.72 ppb
2.33 ppb
SO2
0.63 ppb
0.45 ppb
0.28 ppb
0.36 ppb
CO
0.11 ppb
0.11 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
O3
29.5 ppb
38.1 ppb
45.31 ppb
33.32 ppb