Các địa điểm lân cận
Sekoma, Quận phía Nam, Botswana
Dutlwe, Quận Kweneng, Botswana
Khakhea, Quận phía Nam, Botswana
Những nơi gần đó
Jwaneng Airport, Botswana
Kang Airport, Botswana
Thebephatshwa Airport, Botswana

Thời tiết tại Sekoma, Botswana

95°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 93°
·
High97°Low73°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
30
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345