Các địa điểm lân cận
Kanye, Quận phía Nam, Botswana
Mosopa, Quận phía Nam, Botswana
Thamaga, Quận Kweneng, Botswana
Những nơi gần đó
Kanye Airport, Botswana
Otse, Botswana
Lion Park, Botswana

Thời tiết tại Kanye, Botswana

75°
Nhiều mây
Cảm thấy như 75°
·
High77°Low64°
·
35%

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
20
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345