Các địa điểm lân cận
Maun, Quận Tây Bắc, Botswana
Sehithwa, Quận Tây Bắc, Botswana
Nokaneng, Quận Tây Bắc, Botswana
Những nơi gần đó
Maun Airport, Botswana
Makalamabedi Airport, Botswana
Xudum Airport, Botswana

Thời tiết tại Maun, Botswana

73°
Quang đãng
Cảm thấy như 73°
·
High89°Low64°

Thời tiết sắp tới

Interested in the data behind our forecast? Try our Weather API

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
56
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345