Các địa điểm lân cận
Mahalapye, Khu trung tâm, Botswana
Kalamare, Khu trung tâm, Botswana
Pilikwe, Khu trung tâm, Botswana
Những nơi gần đó
Mabeleapodi Hill, Botswana
Sete Hill, Botswana
Palapye Airport, Botswana

Thời tiết tại Mahalapye, Botswana

73°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 73°
·
High82°Low67°
Interested in the data behind our forecast? Try our Weather API

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
20
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
5/5
012345
Cỏ
5/5
012345