Các địa điểm lân cận
Ar Rifā ‘, Thống đốc miền Nam, Bahrain
Madīnat ‘Īsá, Thống đốc miền Nam, Bahrain
Madīnat Ḩamad, Thống đốc trung ương, Bahrain
Những nơi gần đó
Ar Rifa Al Gharbi Heliport, Bahrain
Mina Salman, Bahrain
Mina' Salman, Bahrain

Thời tiết tại Ar Rifā ‘, Bahrain

39°
Nhiều mây
Cảm thấy như 39°
·
High49°Low35°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
31
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345