Sử dụng vị trí hiện tại của tôi
Các địa điểm lân cận
Zarrit’ap ’, Vùng Vayots Dzor, Armenia
Vayk ’, Vùng Vayots Dzor, Armenia
Malishka, Vùng Vayots Dzor, Armenia
Những nơi gần đó
Chahukadzor, Armenia
Sharun K'arer, Armenia
Kap, Armenia

Thời tiết tại Zarrit’ap ’, Armenia

97°
Quang đãng
Cảm thấy như 92°
98°66°
Thời gian trong Zarrit’ap ’5:55 PM Th 2, 15 thg 8
Chi tiết đầy đủ

Chất lượng không khí

AQI109
0100200300400500
Air quality index:Không tốt cho người nhạy cảm thời tiết

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
1/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Những ngày sắp tới

Chi tiết đầy đủ
Th 2
15
71°95°
Th 3
16
75°99°
Th 4
17
75°101°
Th 5
18
76°105°
Th 6
19
73°97°
Th 7
20
68°98°