Các địa điểm lân cận
Patos Fshat, Hạt Fier, Albania
Bashkia Patos, Hạt Fier, Albania
Patos, Hạt Fier, Albania
Những nơi gần đó
Mali i Romesit, Albania
Mali Cuke Dovinces, Albania
Mal Fikut Maze, Albania

Thời tiết tại Patos Fshat, Albania

59°
Nhiều mây
Cảm thấy như 59°
·
High65°Low56°

Thời tiết sắp tới

Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
23
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345