ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
ซานอันโตนิโอ, เท็กซัส, สหรัฐ
Bexar County, เท็กซัส, สหรัฐ
สวนสาธารณะ Olmos, เท็กซัส, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Plaza de las Islas, สหรัฐ
La Villita Park, สหรัฐ
Milam Square, สหรัฐ

คุณภาพอากาศใน ซานอันโตนิโอ ซานอันโตนิโอ, เท็กซัส, สหรัฐ

สารมลพิษใน ซานอันโตนิโอ, สหรัฐ

PM10
0.25 μg/ft3
PM25
0.18 μg/ft3
NO2
0.19 ppb
SO2
0.19 ppb
CO
0.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
58.69 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน ซานอันโตนิโอ, สหรัฐ

ต้นไม้
1/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
2/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน ซานอันโตนิโอ, สหรัฐ

ส. 14 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)50
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)38
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)44
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)57
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

2
2
2
2
วันถัดไป
PM10
0.32 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.33 μg/ft3
PM25
0.21 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.22 μg/ft3
NO2
0.55 ppb
0.31 ppb
0.33 ppb
0.33 ppb
SO2
0.26 ppb
0.18 ppb
0.43 ppb
0.32 ppb
CO
0.14 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.12 ppb
O3
49.85 ppb
40.24 ppb
52.23 ppb
57.74 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)38
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)44
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)57
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)50
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

2
2
2
2
PM10
0.26 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.35 μg/ft3
PM25
0.18 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.23 μg/ft3
NO2
0.31 ppb
0.33 ppb
0.33 ppb
0.53 ppb
SO2
0.18 ppb
0.43 ppb
0.32 ppb
0.52 ppb
CO
0.13 ppb
0.13 ppb
0.12 ppb
0.13 ppb
O3
40.24 ppb
52.23 ppb
57.74 ppb
49.12 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)40
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)37
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)57
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)48
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

2
3
3
2
PM10
0.22 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.37 μg/ft3
PM25
0.14 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.25 μg/ft3
NO2
0.42 ppb
0.55 ppb
0.37 ppb
0.63 ppb
SO2
0.5 ppb
0.28 ppb
0.25 ppb
0.16 ppb
CO
0.12 ppb
0.12 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
O3
39.11 ppb
45.35 ppb
58.97 ppb
45.7 ppb

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา