ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
ฮูสตัน, เท็กซัส, สหรัฐ
Glen Park, เท็กซัส, สหรัฐ
Brook Smith, เท็กซัส, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Texas Commerce Bank Building Heliport, สหรัฐ
Emergency-1 Houston Center Heliport, สหรัฐ
Police Headquarters Heliport, สหรัฐ

คุณภาพอากาศใน ฮูสตัน ฮูสตัน, เท็กซัส, สหรัฐ

สารมลพิษใน ฮูสตัน, สหรัฐ

PM10
0.50 μg/ft3
PM25
0.32 μg/ft3
NO2
4.31 ppb
SO2
3.79 ppb
CO
3.78 ppb
O3
44.42 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน ฮูสตัน, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
1/5
012345
หญ้า
4/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน ฮูสตัน, สหรัฐ

จ. 4 กรกฎาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)43
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)24
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)29
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
1

หญ้า

5
5
5
5
วันถัดไป
PM10
0.18 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.16 μg/ft3
PM25
0.11 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.10 μg/ft3
NO2
0.61 ppb
3.17 ppb
2.02 ppb
0.81 ppb
SO2
0.54 ppb
0.88 ppb
1.39 ppb
0.38 ppb
CO
0.08 ppb
0.1 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
47.18 ppb
32.8 ppb
21.78 ppb
36.38 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)24
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)29
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)42
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
1

หญ้า

5
5
5
5
PM10
0.17 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.22 μg/ft3
PM25
0.10 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.13 μg/ft3
NO2
2.02 ppb
0.81 ppb
0.62 ppb
3.08 ppb
SO2
1.39 ppb
0.38 ppb
0.35 ppb
0.81 ppb
CO
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
0.1 ppb
O3
21.78 ppb
36.38 ppb
46.79 ppb
32.94 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)26
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)31
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)46
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)33
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
1

หญ้า

5
5
5
5
PM10
0.21 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.27 μg/ft3
PM25
0.12 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.17 μg/ft3
NO2
1.92 ppb
0.84 ppb
0.67 ppb
4.97 ppb
SO2
1.29 ppb
0.32 ppb
0.26 ppb
0.32 ppb
CO
0.09 ppb
0.08 ppb
0.09 ppb
0.12 ppb
O3
23.13 ppb
38.46 ppb
50.74 ppb
30.12 ppb

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา