ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
เมดฟอร์ด, โอเรกอน, สหรัฐ
บายบีคอร์เนอร์, โอเรกอน, สหรัฐ
เซ็นทรัลพอยท์, โอเรกอน, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Buckshot Hill, สหรัฐ
Rogue Valley Country Club, สหรัฐ
Barneburg Hill, สหรัฐ
Air Stagnation Advisory
View all

คุณภาพอากาศใน เมดฟอร์ด เมดฟอร์ด, โอเรกอน, สหรัฐ

สารมลพิษใน เมดฟอร์ด, สหรัฐ

PM10
0.52 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.48 μg/ft3
NO2
7.13 ppb
SO2
5.19 ppb
CO
5.19 ppb
O3
51.5 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน เมดฟอร์ด, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน เมดฟอร์ด, สหรัฐ

จ. 29 พฤศจิกายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)59
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
N/A
N/A
N/A
0.52 μg/ft3
PM25
N/A
N/A
N/A
0.46 μg/ft3
NO2
N/A
N/A
N/A
9.19 ppb
SO2
N/A
N/A
N/A
5.13 ppb
CO
N/A
N/A
N/A
5.19 ppb
O3
N/A
N/A
N/A
7.31 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)59
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)46
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)46
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)31
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.52 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.31 μg/ft3
PM25
0.46 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.22 μg/ft3
NO2
9.19 ppb
0.97 ppb
2.99 ppb
3.02 ppb
SO2
5.13 ppb
0.15 ppb
0.27 ppb
0.31 ppb
CO
5.19 ppb
0.14 ppb
0.17 ppb
0.18 ppb
O3
7.31 ppb
26.92 ppb
24.75 ppb
19.2 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)24
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)42
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)56
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)53
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.19 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.39 μg/ft3
0.33 μg/ft3
PM25
0.13 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.23 μg/ft3
NO2
1.94 ppb
1.27 ppb
3.12 ppb
2.58 ppb
SO2
0.15 ppb
0.12 ppb
0.22 ppb
0.23 ppb
CO
0.16 ppb
0.15 ppb
0.18 ppb
0.18 ppb
O3
18.67 ppb
26 ppb
22.14 ppb
17.35 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)41
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)39
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)29
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)32
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.22 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.23 μg/ft3
PM25
0.15 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.16 μg/ft3
NO2
1.66 ppb
0.91 ppb
1.67 ppb
1.87 ppb
SO2
0.2 ppb
0.05 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
CO
0.17 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
0.16 ppb
O3
16.45 ppb
26.37 ppb
25.98 ppb
20.1 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)24
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.16 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.11 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
1.4 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
0.04 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.16 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
18.97 ppb
N/A
N/A
N/A

Our site uses cookies to enhance the user experience. Find out more on how we use cookies.