ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
เมดฟอร์ด, โอเรกอน, สหรัฐ
บายบีคอร์เนอร์, โอเรกอน, สหรัฐ
เซ็นทรัลพอยท์, โอเรกอน, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Buckshot Hill, สหรัฐ
Rogue Valley Country Club, สหรัฐ
Barneburg Hill, สหรัฐ
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน เมดฟอร์ด เมดฟอร์ด, โอเรกอน, สหรัฐ

สารมลพิษใน เมดฟอร์ด, สหรัฐ

PM10
0.28 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.21 μg/ft3
NO2
22.88 ppb
SO2
1.19 ppb
CO
0.31 ppb
O3
32.31 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน เมดฟอร์ด, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน เมดฟอร์ด, สหรัฐ

จ. 5 ธันวาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
26
35
36
43
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.21 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.47 μg/ft3
PM25
0.14 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.33 μg/ft3
NO2
3.95 ppb
1.32 ppb
1.32 ppb
6.41 ppb
SO2
0.1 ppb
0.14 ppb
0.24 ppb
0.34 ppb
CO
0.17 ppb
0.12 ppb
0.13 ppb
0.18 ppb
O3
25.17 ppb
38.88 ppb
40.35 ppb
29.26 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
35
36
43
30
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.13 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.47 μg/ft3
0.27 μg/ft3
PM25
0.09 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.18 μg/ft3
NO2
1.32 ppb
1.32 ppb
6.41 ppb
2.82 ppb
SO2
0.14 ppb
0.24 ppb
0.34 ppb
0.29 ppb
CO
0.12 ppb
0.13 ppb
0.18 ppb
0.15 ppb
O3
38.88 ppb
40.35 ppb
29.26 ppb
33.88 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
37
37
40
29
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.15 μg/ft3
0.49 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.21 μg/ft3
PM25
0.10 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.14 μg/ft3
NO2
0.91 ppb
6.26 ppb
8.5 ppb
3.37 ppb
SO2
0.34 ppb
1.86 ppb
0.83 ppb
0.31 ppb
CO
0.12 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
0.14 ppb
O3
41.05 ppb
33.4 ppb
29.3 ppb
33.96 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
35
35
37
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.20 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.43 μg/ft3
N/A
PM25
0.13 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.28 μg/ft3
N/A
NO2
0.52 ppb
1.16 ppb
7.72 ppb
N/A
SO2
0.23 ppb
0.42 ppb
0.56 ppb
N/A
CO
0.13 ppb
0.13 ppb
0.18 ppb
N/A
O3
38.99 ppb
38.29 ppb
23.56 ppb
N/A