ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
ทะเลสาบครีก, โอเรกอน, สหรัฐ
แจ็คสันเคาน์ตี้, โอเรกอน, สหรัฐ
บราวน์สโบโร, โอเรกอน, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Brophy Hill, สหรัฐ
Farlow Hill, สหรัฐ
Gardener Butte, สหรัฐ

คุณภาพอากาศใน ทะเลสาบครีก ทะเลสาบครีก, โอเรกอน, สหรัฐ

สารมลพิษใน ทะเลสาบครีก, สหรัฐ

PM10
0.18 μg/ft3
PM25
0.18 μg/ft3
NO2
1.38 ppb
SO2
0.13 ppb
CO
0.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
37 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน ทะเลสาบครีก, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน ทะเลสาบครีก, สหรัฐ

อ. 25 มกราคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)43
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)53
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)52
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)39
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.46 μg/ft3
0.61 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.36 μg/ft3
PM25
0.32 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.25 μg/ft3
NO2
5.39 ppb
4.23 ppb
1.82 ppb
1.33 ppb
SO2
0.1 ppb
0.12 ppb
0.11 ppb
0.07 ppb
CO
0.18 ppb
0.2 ppb
0.17 ppb
0.15 ppb
O3
30.71 ppb
30.91 ppb
36.94 ppb
36.69 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)52
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)39
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)38
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)44
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.46 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.46 μg/ft3
PM25
0.32 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.32 μg/ft3
NO2
1.82 ppb
1.33 ppb
3.32 ppb
3.1 ppb
SO2
0.11 ppb
0.07 ppb
0.08 ppb
0.12 ppb
CO
0.17 ppb
0.15 ppb
0.16 ppb
0.17 ppb
O3
36.94 ppb
36.69 ppb
34.59 ppb
32.33 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)43
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)37
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)40
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)50
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.38 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.52 μg/ft3
PM25
0.27 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.36 μg/ft3
NO2
1.81 ppb
1.37 ppb
5.56 ppb
4.62 ppb
SO2
0.13 ppb
0.14 ppb
0.18 ppb
0.2 ppb
CO
0.16 ppb
0.15 ppb
0.18 ppb
0.2 ppb
O3
34.75 ppb
35.53 ppb
30.33 ppb
28.37 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)52
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)51
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.52 μg/ft3
0.50 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.36 μg/ft3
0.35 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
2 ppb
1.44 ppb
N/A
N/A
SO2
0.23 ppb
0.2 ppb
N/A
N/A
CO
0.18 ppb
0.16 ppb
N/A
N/A
O3
33.8 ppb
36.05 ppb
N/A
N/A

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา