ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
วอชิงตันไฮทส์, นิวยอร์ก, สหรัฐ
มอร์ริสไฮท์, นิวยอร์ก, สหรัฐ
บ้านโคโลเนียลพาร์ค, นิวยอร์ก, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
West 186th Street Basketball Court, สหรัฐ
Quisqueya Playground, สหรัฐ
McNally Plaza, สหรัฐ

คุณภาพอากาศใน วอชิงตันไฮทส์ วอชิงตันไฮทส์, นิวยอร์ก, สหรัฐ

สารมลพิษใน วอชิงตันไฮทส์, สหรัฐ

PM10
0.61 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.48 μg/ft3
NO2
17.63 ppb
SO2
12.13 ppb
CO
12.13 ppb
O3
41.38 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน วอชิงตันไฮทส์, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน วอชิงตันไฮทส์, สหรัฐ

ส. 13 สิงหาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)46
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)37
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)48
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)39
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
1

หญ้า

2
2
1
1
วันถัดไป
PM10
0.31 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.50 μg/ft3
0.26 μg/ft3
PM25
0.19 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.17 μg/ft3
NO2
10.22 ppb
11.58 ppb
16.82 ppb
5.59 ppb
SO2
1.77 ppb
1.98 ppb
2.53 ppb
1.42 ppb
CO
0.14 ppb
0.14 ppb
0.17 ppb
0.14 ppb
O3
44.04 ppb
30.35 ppb
23.06 ppb
44.83 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)48
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)39
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)42
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)36
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
1

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.50 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.25 μg/ft3
PM25
0.31 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.16 μg/ft3
NO2
16.82 ppb
5.59 ppb
8.57 ppb
6.97 ppb
SO2
2.53 ppb
1.42 ppb
1.56 ppb
1.25 ppb
CO
0.17 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
0.13 ppb
O3
23.06 ppb
44.83 ppb
42.72 ppb
35.52 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)26
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
1
1
1

หญ้า

0
1
1
1
PM10
0.26 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.42 μg/ft3
PM25
0.17 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.29 μg/ft3
NO2
6.85 ppb
4.49 ppb
7.25 ppb
13.34 ppb
SO2
1.31 ppb
0.91 ppb
1.27 ppb
1.72 ppb
CO
0.13 ppb
0.12 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
O3
28.64 ppb
38.64 ppb
37.71 ppb
20.73 ppb