ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
บรองซ์, นิวยอร์ก, สหรัฐ
แวนเนส, นิวยอร์ก, สหรัฐ
มอร์ริสพาร์ค, นิวยอร์ก, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Matthews-Muliner Playground, สหรัฐ
Van Nest Memorial Square, สหรัฐ
World of Birds, สหรัฐ

คุณภาพอากาศใน บรองซ์ บรองซ์, นิวยอร์ก, สหรัฐ

สารมลพิษใน บรองซ์, สหรัฐ

PM10
0.21 μg/ft3
PM25
0.14 μg/ft3
NO2
1.38 ppb
SO2
0.13 ppb
CO
0.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
46 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน บรองซ์, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน บรองซ์, สหรัฐ

ส. 14 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)42
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)33
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)31
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)27
ละอองเกสร

ต้นไม้

2
5
5
5

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
2
2
PM10
0.48 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.13 μg/ft3
PM25
0.34 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.09 μg/ft3
NO2
1.94 ppb
0.59 ppb
1.19 ppb
1.87 ppb
SO2
0.67 ppb
0.17 ppb
0.07 ppb
0.22 ppb
CO
0.13 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
O3
37.17 ppb
34.96 ppb
31.09 ppb
27.51 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)26
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)36
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)40
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)22
ละอองเกสร

ต้นไม้

3
5
5
5

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

2
2
3
3
PM10
0.06 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.16 μg/ft3
PM25
0.04 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.11 μg/ft3
NO2
0.61 ppb
0.62 ppb
3.81 ppb
7.21 ppb
SO2
0.08 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
0.1 ppb
CO
0.1 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.14 ppb
O3
30.75 ppb
41.44 ppb
38.69 ppb
22.44 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)26
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)31
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ละอองเกสร

ต้นไม้

5
5
5
5

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

2
1
2
1
PM10
0.28 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.13 μg/ft3
N/A
PM25
0.19 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.09 μg/ft3
N/A
NO2
4.26 ppb
3.65 ppb
2.12 ppb
N/A
SO2
0.29 ppb
0.29 ppb
0.1 ppb
N/A
CO
0.14 ppb
0.14 ppb
0.12 ppb
N/A
O3
25.83 ppb
34.05 ppb
41.85 ppb
N/A

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา