ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
แจ็กสันวิลล์, ฟลอริดา, สหรัฐ
Duval County, ฟลอริดา, สหรัฐ
บรูคลิน, ฟลอริดา, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Hemming Park, สหรัฐ
Jacksonville Police Heliport, สหรัฐ
Jacksonville Pre-Trial Detention Facility Heliport, สหรัฐ

คุณภาพอากาศใน แจ็กสันวิลล์ แจ็กสันวิลล์, ฟลอริดา, สหรัฐ

สารมลพิษใน แจ็กสันวิลล์, สหรัฐ

PM10
0.86 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.41 μg/ft3
NO2
2.13 ppb
SO2
3.69 ppb
CO
0.38 ppb
O3
18.13 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน แจ็กสันวิลล์, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน แจ็กสันวิลล์, สหรัฐ

อ. 5 กรกฎาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)59
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)51
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)38
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
1
0

หญ้า

1
1
1
0
วันถัดไป
PM10
0.72 μg/ft3
0.52 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.23 μg/ft3
PM25
0.45 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.14 μg/ft3
NO2
5.57 ppb
4.21 ppb
2.29 ppb
2.42 ppb
SO2
4.37 ppb
2.54 ppb
2.68 ppb
3.81 ppb
CO
0.13 ppb
0.1 ppb
0.11 ppb
0.1 ppb
O3
49.72 ppb
33.74 ppb
28.82 ppb
43.78 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)38
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)54
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)42
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
0
0
1

หญ้า

1
0
0
0
PM10
0.36 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.30 μg/ft3
PM25
0.24 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.19 μg/ft3
NO2
2.29 ppb
2.42 ppb
4.86 ppb
4.12 ppb
SO2
2.68 ppb
3.81 ppb
3.97 ppb
2.84 ppb
CO
0.11 ppb
0.1 ppb
0.12 ppb
0.11 ppb
O3
28.82 ppb
43.78 ppb
55 ppb
39.58 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)29
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)46
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)43
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
0
1
1

หญ้า

0
1
1
1
PM10
0.31 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.29 μg/ft3
PM25
0.21 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.19 μg/ft3
NO2
2.16 ppb
1.76 ppb
7.12 ppb
4.16 ppb
SO2
1.98 ppb
2.34 ppb
3.15 ppb
2.83 ppb
CO
0.12 ppb
0.1 ppb
0.14 ppb
0.12 ppb
O3
29.07 ppb
41.94 ppb
49.44 ppb
42.61 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)24
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)25
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

1
1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.22 μg/ft3
0.17 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.15 μg/ft3
0.11 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
1.68 ppb
1.65 ppb
N/A
N/A
SO2
1.82 ppb
2.27 ppb
N/A
N/A
CO
0.11 ppb
0.08 ppb
N/A
N/A
O3
21.19 ppb
30.79 ppb
N/A
N/A

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา