ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
เวสต์เอนด์, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
สวน Cookes, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
คาโลรามาไฮท์, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Francis Playground, สหรัฐ
Rock Creek and Potomac Parkway, สหรัฐ
Taras Shevchenko Statue, สหรัฐ
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน เวสต์เอนด์ เวสต์เอนด์, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ

สารมลพิษใน เวสต์เอนด์, สหรัฐ

PM10
0.94 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.80 μg/ft3
NO2
31.19 ppb
SO2
22.63 ppb
CO
17.38 ppb
O3
49.38 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน เวสต์เอนด์, สหรัฐ

ต้นไม้
5/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน เวสต์เอนด์, สหรัฐ

ศ. 24 มีนาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
37
37
41
48
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

5
5
5
5

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
วันถัดไป
PM10
0.36 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.29 μg/ft3
PM25
0.24 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.20 μg/ft3
NO2
1.35 ppb
0.93 ppb
0.48 ppb
1.88 ppb
SO2
0.73 ppb
0.38 ppb
0.45 ppb
0.36 ppb
CO
0.12 ppb
0.12 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
O3
37.67 ppb
41.49 ppb
47.88 ppb
51.39 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
37
41
48
41
ละอองเกสร

ต้นไม้

5
5
5
5

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.27 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.43 μg/ft3
PM25
0.18 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.29 μg/ft3
NO2
0.93 ppb
0.48 ppb
1.88 ppb
3.47 ppb
SO2
0.38 ppb
0.45 ppb
0.36 ppb
0.7 ppb
CO
0.12 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
0.15 ppb
O3
41.49 ppb
47.88 ppb
51.39 ppb
41.46 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
52
50
33
32
ละอองเกสร

ต้นไม้

5
5
5
3

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.55 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.32 μg/ft3
PM25
0.38 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.22 μg/ft3
NO2
2.42 ppb
1.62 ppb
1.71 ppb
3.21 ppb
SO2
0.71 ppb
0.4 ppb
0.23 ppb
0.44 ppb
CO
0.16 ppb
0.14 ppb
0.12 ppb
0.15 ppb
O3
33.89 ppb
35.51 ppb
33.22 ppb
26.14 ppb