ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
วอชิงตันดีซี, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
เวสต์เอนด์, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
จตุรัสตุลาการ, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
National Christmas Tree, สหรัฐ
Butt-Millet Memorial, สหรัฐ
Rush Barracks (historical), สหรัฐ

คุณภาพอากาศใน วอชิงตันดีซี วอชิงตันดีซี, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ

สารมลพิษใน วอชิงตันดีซี, สหรัฐ

PM10
0.52 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.52 μg/ft3
NO2
10.13 ppb
SO2
10.81 ppb
CO
5.13 ppb
O3
24.81 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน วอชิงตันดีซี, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน วอชิงตันดีซี, สหรัฐ

พฤ. 11 สิงหาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)37
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)49
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)80
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)49
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
4
5
5

หญ้า

2
5
5
5
PM10
0.35 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.40 μg/ft3
PM25
0.24 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.28 μg/ft3
NO2
3.37 ppb
0.86 ppb
2.48 ppb
8.57 ppb
SO2
1.2 ppb
0.86 ppb
1 ppb
2.73 ppb
CO
0.16 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
0.18 ppb
O3
29.21 ppb
58.39 ppb
65.04 ppb
45.72 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)41
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)62
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)85
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)50
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

5
5
1
0

หญ้า

5
5
1
0
PM10
0.40 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.55 μg/ft3
PM25
0.28 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.38 μg/ft3
NO2
3.18 ppb
1.05 ppb
2.52 ppb
6.57 ppb
SO2
0.6 ppb
0.72 ppb
0.39 ppb
0.47 ppb
CO
0.15 ppb
0.15 ppb
0.15 ppb
0.18 ppb
O3
40.86 ppb
64.37 ppb
62 ppb
48.46 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)56
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)51
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)96
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)54
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.62 μg/ft3
0.47 μg/ft3
0.61 μg/ft3
0.47 μg/ft3
PM25
0.43 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.42 μg/ft3
0.33 μg/ft3
NO2
2.87 ppb
1.5 ppb
3.05 ppb
4.93 ppb
SO2
0.37 ppb
0.76 ppb
0.72 ppb
0.73 ppb
CO
0.16 ppb
0.16 ppb
0.17 ppb
0.18 ppb
O3
42.5 ppb
61.27 ppb
65.48 ppb
51.01 ppb