ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
สแตนตันพาร์ค, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
ภาคกลางตะวันออก, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
อีสต์เอนด์, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Hine Recreation Center, สหรัฐ
Ludlow/Taylor Recreation Center, สหรัฐ
Puck Fountain, สหรัฐ
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน สแตนตันพาร์ค สแตนตันพาร์ค, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ

สารมลพิษใน สแตนตันพาร์ค, สหรัฐ

PM10
0.57 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.53 μg/ft3
NO2
17 ppb
SO2
11.19 ppb
CO
10.13 ppb
O3
39.19 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน สแตนตันพาร์ค, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน สแตนตันพาร์ค, สหรัฐ

พฤ. 26 มกราคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
32
32
37
44
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.22 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.41 μg/ft3
PM25
0.16 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.29 μg/ft3
NO2
5.34 ppb
4.26 ppb
5.98 ppb
6.93 ppb
SO2
1.6 ppb
2.12 ppb
2.74 ppb
3.51 ppb
CO
0.13 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
0.16 ppb
O3
33.62 ppb
36.39 ppb
30.29 ppb
27.39 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
37
44
39
35
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
2
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.40 μg/ft3
0.41 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.36 μg/ft3
PM25
0.28 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.24 μg/ft3
NO2
5.98 ppb
6.93 ppb
8.48 ppb
4.75 ppb
SO2
2.74 ppb
3.51 ppb
2.12 ppb
1.93 ppb
CO
0.14 ppb
0.16 ppb
0.14 ppb
0.13 ppb
O3
30.29 ppb
27.39 ppb
31.61 ppb
37.22 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
34
45
45
38
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.29 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.33 μg/ft3
PM25
0.20 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.23 μg/ft3
NO2
4.23 ppb
12.97 ppb
17.03 ppb
12.68 ppb
SO2
1.63 ppb
2.37 ppb
2.24 ppb
2.39 ppb
CO
0.13 ppb
0.17 ppb
0.23 ppb
0.22 ppb
O3
34.26 ppb
20.7 ppb
4.86 ppb
8.16 ppb