ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
สวน Glover, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
คาธีดรัลไฮท์, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
เวสต์เชสเตอร์, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Stoddert Recreation Center, สหรัฐ
Stoddert Playground, สหรัฐ
Whitehaven Parkway, สหรัฐ

คุณภาพอากาศใน สวน Glover สวน Glover, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ

สารมลพิษใน สวน Glover, สหรัฐ

PM10
0.46 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.32 μg/ft3
NO2
7.63 ppb
SO2
6.63 ppb
CO
5.13 ppb
O3
38.13 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน สวน Glover, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน สวน Glover, สหรัฐ

ส. 24 กันยายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)48
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)36
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)42
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)33
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
1
5
5

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.41 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.28 μg/ft3
PM25
0.29 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.20 μg/ft3
NO2
3.7 ppb
0.63 ppb
1.8 ppb
8.04 ppb
SO2
0.89 ppb
0.59 ppb
0.55 ppb
0.77 ppb
CO
0.15 ppb
0.09 ppb
0.1 ppb
0.15 ppb
O3
32.69 ppb
43.12 ppb
44.65 ppb
31.79 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)38
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)38
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)43
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

3
4
5
5

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.38 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.27 μg/ft3
PM25
0.27 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.19 μg/ft3
NO2
6.55 ppb
0.83 ppb
2.15 ppb
5.28 ppb
SO2
0.99 ppb
0.95 ppb
0.52 ppb
0.47 ppb
CO
0.16 ppb
0.1 ppb
0.11 ppb
0.14 ppb
O3
24.84 ppb
44.62 ppb
44.28 ppb
34.36 ppb