ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Foxhall Terrace, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
เบอร์ลี ธ, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
Cloisters, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Georgetown University Hospital Helistop, สหรัฐ
Georgetown Heights, สหรัฐ
Whitehaven Parkway, สหรัฐ

คุณภาพอากาศใน Foxhall Terrace Foxhall Terrace, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ

สารมลพิษใน Foxhall Terrace, สหรัฐ

PM10
0.11 μg/ft3
PM25
0.08 μg/ft3
NO2
0.31 ppb
SO2
0.13 ppb
CO
0.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
30.88 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Foxhall Terrace, สหรัฐ

ต้นไม้
5/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
4/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Foxhall Terrace, สหรัฐ

จ. 16 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)29
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
1
0
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
1
1
1
วันถัดไป
PM10
0.19 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.30 μg/ft3
PM25
0.13 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.21 μg/ft3
NO2
1.06 ppb
0.81 ppb
2.5 ppb
1.8 ppb
SO2
0.16 ppb
0.1 ppb
0.12 ppb
0.1 ppb
CO
0.14 ppb
0.12 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
O3
34.96 ppb
40.42 ppb
33.9 ppb
26.18 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)29
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)39
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)46
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)58
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
4
5
5

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
3
5
5
PM10
0.30 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.46 μg/ft3
PM25
0.21 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.32 μg/ft3
NO2
1.8 ppb
0.39 ppb
0.69 ppb
1.5 ppb
SO2
0.1 ppb
0.24 ppb
0.76 ppb
0.96 ppb
CO
0.14 ppb
0.12 ppb
0.13 ppb
0.15 ppb
O3
26.18 ppb
45.68 ppb
53.11 ppb
59.36 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)47
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)44
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ละอองเกสร

ต้นไม้

3
5
5
5

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

4
3
5
5
PM10
0.41 μg/ft3
0.39 μg/ft3
0.28 μg/ft3
N/A
PM25
0.29 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.19 μg/ft3
N/A
NO2
1.36 ppb
0.53 ppb
0.65 ppb
N/A
SO2
1.07 ppb
0.66 ppb
0.46 ppb
N/A
CO
0.16 ppb
0.15 ppb
0.13 ppb
N/A
O3
45.66 ppb
52.64 ppb
54.84 ppb
N/A

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา