ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Edgewood, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
มุมมองมหานคร, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
Edgewood Terrace, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Edgewood Playground, สหรัฐ
Edgewood Recreation Center, สหรัฐ
Edgewood Terrace Recreation Center, สหรัฐ
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Edgewood Edgewood, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ

สารมลพิษใน Edgewood, สหรัฐ

PM10
0.93 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.75 μg/ft3
NO2
14.13 ppb
SO2
12.63 ppb
CO
12.31 ppb
O3
43.88 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Edgewood, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
1/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Edgewood, สหรัฐ

พ. 20 กันยายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
35
47
38
42
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
3
4
2

หญ้า

1
1
2
1
วันถัดไป
PM10
0.23 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.45 μg/ft3
PM25
0.16 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.28 μg/ft3
NO2
1.48 ppb
2.34 ppb
3.13 ppb
2.74 ppb
SO2
2.21 ppb
1.28 ppb
2.85 ppb
1.97 ppb
CO
0.17 ppb
0.17 ppb
0.2 ppb
0.19 ppb
O3
42.58 ppb
47.61 ppb
41.95 ppb
29.41 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
42
44
39
41
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

2
1
5
5

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.45 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.39 μg/ft3
0.43 μg/ft3
PM25
0.28 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.29 μg/ft3
NO2
2.74 ppb
1.5 ppb
2.46 ppb
5.28 ppb
SO2
1.97 ppb
1.49 ppb
0.56 ppb
0.54 ppb
CO
0.19 ppb
0.18 ppb
0.18 ppb
0.22 ppb
O3
29.41 ppb
34.11 ppb
34.28 ppb
17.79 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
33
0
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.28 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.20 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
2.07 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
0.36 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.17 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
22.2 ppb
N/A
N/A
N/A