ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Cloisters, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
สวน Cookes, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
Foxhall Terrace, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Georgetown Playground, สหรัฐ
Georgetown Recreation Center, สหรัฐ
Volta Street Playground, สหรัฐ
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Cloisters Cloisters, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ

สารมลพิษใน Cloisters, สหรัฐ

PM10
1.02 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.48 μg/ft3
NO2
19.63 ppb
SO2
60.81 ppb
CO
5.31 ppb
O3
34.5 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Cloisters, สหรัฐ

ต้นไม้
1/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Cloisters, สหรัฐ

อา. 26 มีนาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
42
38
44
39
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.43 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.31 μg/ft3
PM25
0.30 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.22 μg/ft3
NO2
2.99 ppb
0.77 ppb
1.14 ppb
3.3 ppb
SO2
0.26 ppb
0.28 ppb
0.24 ppb
0.32 ppb
CO
0.12 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
0.12 ppb
O3
32.79 ppb
45.7 ppb
47.24 ppb
38.61 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
50
50
42
45
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.54 μg/ft3
0.45 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.07 μg/ft3
PM25
0.38 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.05 μg/ft3
NO2
2.23 ppb
1.69 ppb
0.78 ppb
1.79 ppb
SO2
1.79 ppb
1.13 ppb
0.39 ppb
0.31 ppb
CO
0.13 ppb
0.12 ppb
0.1 ppb
0.11 ppb
O3
32.61 ppb
30.23 ppb
49.27 ppb
47.85 ppb