ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Chevy Chase, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
หมู่บ้าน Chevy Chase, รัฐแมรี่แลนด์, สหรัฐ
เฟรนด์ไฮท์, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Lafayette Recreation Center, สหรัฐ
Chevy Chase Community Center, สหรัฐ
Francis G Newlands Park, สหรัฐ

คุณภาพอากาศใน Chevy Chase Chevy Chase, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ

สารมลพิษใน Chevy Chase, สหรัฐ

PM10
0.81 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.55 μg/ft3
NO2
3.81 ppb
SO2
0.5 ppb
CO
0.19 ppb
O3
24.81 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Chevy Chase, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Chevy Chase, สหรัฐ

พ. 17 สิงหาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)64
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)47
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)52
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
0

หญ้า

2
1
1
0
PM10
0.81 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.25 μg/ft3
PM25
0.56 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.17 μg/ft3
NO2
11.52 ppb
1.73 ppb
2.59 ppb
5.79 ppb
SO2
1.37 ppb
1.59 ppb
0.95 ppb
0.52 ppb
CO
0.26 ppb
0.17 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
O3
16.75 ppb
56.65 ppb
48.79 ppb
34.13 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)31
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)42
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)71
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)43
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
1
3
2

หญ้า

0
1
1
2
PM10
0.23 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.44 μg/ft3
PM25
0.16 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.31 μg/ft3
NO2
2.63 ppb
0.95 ppb
2.51 ppb
9.64 ppb
SO2
0.59 ppb
0.28 ppb
0.56 ppb
0.47 ppb
CO
0.15 ppb
0.15 ppb
0.17 ppb
0.22 ppb
O3
32.82 ppb
51.03 ppb
59.64 ppb
28.72 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)51
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)44
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)47
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)48
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
0
0

หญ้า

1
1
0
0
PM10
0.52 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.52 μg/ft3
PM25
0.36 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.36 μg/ft3
NO2
5.65 ppb
1.1 ppb
2.82 ppb
15.02 ppb
SO2
0.73 ppb
0.55 ppb
0.37 ppb
1.13 ppb
CO
0.21 ppb
0.15 ppb
0.13 ppb
0.19 ppb
O3
19.76 ppb
53.34 ppb
45.54 ppb
23.13 ppb