ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
เบอร์ลี ธ, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
Foxhall Terrace, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
Cloisters, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Whitehaven Parkway, สหรัฐ
Georgetown University Hospital Helistop, สหรัฐ
Georgetown Heights, สหรัฐ
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน เบอร์ลี ธ เบอร์ลี ธ, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ

สารมลพิษใน เบอร์ลี ธ, สหรัฐ

PM10
0.37 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.25 μg/ft3
NO2
2.88 ppb
SO2
1 ppb
CO
0.19 ppb
O3
26.81 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน เบอร์ลี ธ, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน เบอร์ลี ธ, สหรัฐ

พ. 27 กันยายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
33
40
46
33
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
1
1

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.31 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.32 μg/ft3
PM25
0.22 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.23 μg/ft3
NO2
1.85 ppb
0.57 ppb
1.73 ppb
4.73 ppb
SO2
0.07 ppb
0.24 ppb
0.11 ppb
0.21 ppb
CO
0.17 ppb
0.17 ppb
0.18 ppb
0.23 ppb
O3
24.25 ppb
47.66 ppb
46.43 ppb
24.5 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
32
44
53
38
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
1

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.33 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.36 μg/ft3
PM25
0.23 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.25 μg/ft3
NO2
1.91 ppb
0.5 ppb
1.4 ppb
1.49 ppb
SO2
0.68 ppb
1.09 ppb
0.87 ppb
1.3 ppb
CO
0.19 ppb
0.17 ppb
0.16 ppb
0.18 ppb
O3
26.09 ppb
52.44 ppb
51.66 ppb
38.59 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
39
44
60
38
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
2
1

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.38 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.32 μg/ft3
PM25
0.26 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.22 μg/ft3
NO2
1.23 ppb
0.63 ppb
1.77 ppb
2.32 ppb
SO2
1 ppb
1.55 ppb
0.8 ppb
0.37 ppb
CO
0.18 ppb
0.19 ppb
0.18 ppb
0.2 ppb
O3
29.8 ppb
51.05 ppb
53.99 ppb
30.75 ppb