ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Bloomingdale, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
ชอว์, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
Edgewood, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Harry Thomas Senior Recreation Center, สหรัฐ
Langley Recreation Center, สหรัฐ
Howard Playground, สหรัฐ
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Bloomingdale Bloomingdale, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ

สารมลพิษใน Bloomingdale, สหรัฐ

PM10
0.78 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.64 μg/ft3
NO2
24 ppb
SO2
14.19 ppb
CO
307.13 ppb
O3
43.31 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Bloomingdale, สหรัฐ

ต้นไม้
1/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Bloomingdale, สหรัฐ

อา. 26 มีนาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
37
38
46
53
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.45 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.41 μg/ft3
0.60 μg/ft3
PM25
0.30 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.42 μg/ft3
NO2
2.83 ppb
12.68 ppb
12.65 ppb
8.3 ppb
SO2
0.58 ppb
0.67 ppb
0.66 ppb
0.74 ppb
CO
0.13 ppb
0.17 ppb
0.2 ppb
0.21 ppb
O3
36.92 ppb
28.67 ppb
24.73 ppb
22.28 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
53
31
37
32
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
1
1
2

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.60 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.30 μg/ft3
PM25
0.42 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.21 μg/ft3
NO2
8.3 ppb
3.45 ppb
8.41 ppb
15.88 ppb
SO2
0.74 ppb
0.78 ppb
0.56 ppb
1.58 ppb
CO
0.21 ppb
0.15 ppb
0.16 ppb
0.2 ppb
O3
22.28 ppb
36.1 ppb
36.2 ppb
23.45 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
34
36
44
36
ละอองเกสร

ต้นไม้

2
1
1
4

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.34 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.31 μg/ft3
PM25
0.24 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.22 μg/ft3
NO2
4.46 ppb
2.62 ppb
7.2 ppb
7.86 ppb
SO2
0.96 ppb
1.07 ppb
0.86 ppb
1.08 ppb
CO
0.14 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
O3
31.51 ppb
41.74 ppb
43.87 ppb
37.8 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
35
0
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

2
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.20 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.14 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
2.27 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
1.04 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.12 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
39.5 ppb
N/A
N/A
N/A