ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Bloomingdale, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
ชอว์, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
Edgewood, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Harry Thomas Senior Recreation Center, สหรัฐ
Langley Recreation Center, สหรัฐ
Howard Playground, สหรัฐ

คุณภาพอากาศใน Bloomingdale Bloomingdale, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ

สารมลพิษใน Bloomingdale, สหรัฐ

PM10
0.69 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.63 μg/ft3
NO2
15.31 ppb
SO2
5.81 ppb
CO
5.19 ppb
O3
35 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Bloomingdale, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Bloomingdale, สหรัฐ

ส. 22 มกราคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)29
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)27
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)41
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.19 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.23 μg/ft3
PM25
0.13 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.16 μg/ft3
NO2
2.99 ppb
2.87 ppb
3 ppb
1.8 ppb
SO2
1.59 ppb
1.67 ppb
1.56 ppb
1.62 ppb
CO
0.15 ppb
0.14 ppb
0.16 ppb
0.14 ppb
O3
29.73 ppb
29.05 ppb
23.17 ppb
26.35 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)41
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)30
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)31
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.43 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.17 μg/ft3
PM25
0.30 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.12 μg/ft3
NO2
3 ppb
1.8 ppb
2.51 ppb
3.38 ppb
SO2
1.56 ppb
1.62 ppb
1.64 ppb
2.61 ppb
CO
0.16 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
0.16 ppb
O3
23.17 ppb
26.35 ppb
32.99 ppb
33.71 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)32
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)39
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)37
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.22 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.19 μg/ft3
PM25
0.15 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.13 μg/ft3
NO2
3.24 ppb
1.3 ppb
2.37 ppb
3.58 ppb
SO2
3.06 ppb
1.93 ppb
1.71 ppb
2.08 ppb
CO
0.15 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
O3
34.38 ppb
41 ppb
41.71 ppb
38.23 ppb

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา