ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Gizo, จังหวัดตะวันตก, หมู่เกาะโซโลมอน
South Bougainville, Bougainville, ปาปัวนิวกินี
Panguna, Bougainville, ปาปัวนิวกินี
สถานที่ใกล้เคียง
Gizo Nusatupe Airport, หมู่เกาะโซโลมอน
Kukundu Airport, หมู่เกาะโซโลมอน
Lotu Harbour, หมู่เกาะโซโลมอน

คุณภาพอากาศใน Gizo Gizo, จังหวัดตะวันตก, หมู่เกาะโซโลมอน

สารมลพิษใน Gizo, หมู่เกาะโซโลมอน

PM10
0.26 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.22 μg/ft3
NO2
5 ppb
SO2
5.19 ppb
CO
5.13 ppb
O3
16.31 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Gizo, หมู่เกาะโซโลมอน

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Gizo, หมู่เกาะโซโลมอน

อ. 30 พฤศจิกายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)32
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)12
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)13
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)17
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.27 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.21 μg/ft3
PM25
0.22 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.13 μg/ft3
NO2
5 ppb
N/A
N/A
0.01 ppb
SO2
5.13 ppb
0.17 ppb
0.18 ppb
0.06 ppb
CO
5.13 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
O3
17 ppb
11.52 ppb
11.03 ppb
11.4 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)18
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)18
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)19
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)17
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.21 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.16 μg/ft3
PM25
0.12 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.10 μg/ft3
NO2
0.01 ppb
N/A
N/A
0.01 ppb
SO2
0.05 ppb
0.05 ppb
0.1 ppb
0.09 ppb
CO
0.06 ppb
0.05 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
O3
11.53 ppb
10.9 ppb
9.83 ppb
10.19 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)14
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)14
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)14
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)13
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.14 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.15 μg/ft3
PM25
0.09 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.08 μg/ft3
NO2
0.01 ppb
N/A
N/A
0.01 ppb
SO2
0.38 ppb
0.99 ppb
0.61 ppb
0.19 ppb
CO
0.06 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
O3
9.78 ppb
9.95 ppb
9.88 ppb
11.08 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)11
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)12
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)12
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)13
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.07 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.13 μg/ft3
PM25
0.04 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.07 μg/ft3
NO2
0.01 ppb
N/A
N/A
0.01 ppb
SO2
0.05 ppb
0.01 ppb
0.02 ppb
0.03 ppb
CO
0.06 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
O3
12.04 ppb
13.01 ppb
13.48 ppb
14.05 ppb

Our site uses cookies to enhance the user experience. Find out more on how we use cookies.