ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
โฮนีอารา, จังหวัดกัวดาคาแนล, หมู่เกาะโซโลมอน
ทูลากิ, จังหวัดภาคกลาง, หมู่เกาะโซโลมอน
Auki, จังหวัดมาลาอิตา, หมู่เกาะโซโลมอน
สถานที่ใกล้เคียง
Trench's Beach, หมู่เกาะโซโลมอน
Rere Beach, หมู่เกาะโซโลมอน
Mount Austen, หมู่เกาะโซโลมอน

คุณภาพอากาศใน โฮนีอารา โฮนีอารา, จังหวัดกัวดาคาแนล, หมู่เกาะโซโลมอน

สารมลพิษใน โฮนีอารา, หมู่เกาะโซโลมอน

PM10
0.14 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.09 μg/ft3
NO2
N/A
SO2
36.13 ppb
CO
0.13 ppb
O3
9 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน โฮนีอารา, หมู่เกาะโซโลมอน

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน โฮนีอารา, หมู่เกาะโซโลมอน

ส. 4 ธันวาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)12
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)10
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)24
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)17
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.13 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.14 μg/ft3
PM25
0.08 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.10 μg/ft3
NO2
0.13 ppb
N/A
0.04 ppb
0.02 ppb
SO2
27.88 ppb
43.23 ppb
62.15 ppb
19.24 ppb
CO
0.13 ppb
0.07 ppb
0.07 ppb
0.06 ppb
O3
9.88 ppb
9.43 ppb
9.1 ppb
10.29 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)13
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)11
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)11
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)10
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.12 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.09 μg/ft3
PM25
0.08 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.06 μg/ft3
NO2
0.02 ppb
0.01 ppb
0.04 ppb
0.04 ppb
SO2
30.45 ppb
29.38 ppb
69.19 ppb
52.46 ppb
CO
0.06 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
O3
10.45 ppb
12.04 ppb
10.67 ppb
10.77 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)10
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)10
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)12
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)11
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.06 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.10 μg/ft3
PM25
0.04 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.07 μg/ft3
NO2
0.02 ppb
0.02 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
SO2
31.02 ppb
44.26 ppb
83.36 ppb
42.61 ppb
CO
0.06 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
0.07 ppb
O3
10.54 ppb
10.58 ppb
10.31 ppb
11.21 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)13
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)14
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)14
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)14
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.06 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.07 μg/ft3
PM25
0.04 μg/ft3
0.05 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.04 μg/ft3
NO2
0.04 ppb
0.06 ppb
0.08 ppb
0.06 ppb
SO2
27.36 ppb
50.36 ppb
110.11 ppb
53.53 ppb
CO
0.07 ppb
0.08 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
O3
14.45 ppb
15.61 ppb
15.19 ppb
13.68 ppb

Our site uses cookies to enhance the user experience. Find out more on how we use cookies.