ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Dukhān, อัล - ชาฮานียา, กาตาร์
อืมบับ, เทศบาล Al Rayyan, กาตาร์
Al Jumaylīyah, อัล - ชาฮานียา, กาตาร์
สถานที่ใกล้เคียง
Shati' Dukhan, กาตาร์
Shati' Dukhan as Sabbanah, กาตาร์
As Sahil al Gharbi Dukhan, กาตาร์
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Dukhān Dukhān, อัล - ชาฮานียา, กาตาร์

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน Dukhān, กาตาร์

PM10
1.70 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.63 μg/ft3
NO2
2.88 ppb
SO2
1.69 ppb
CO
0.19 ppb
O3
62.81 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Dukhān, กาตาร์

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Dukhān, กาตาร์

อา. 26 พฤศจิกายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
62
68
55
53
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.98 μg/ft3
1.22 μg/ft3
0.98 μg/ft3
1.38 μg/ft3
PM25
0.54 μg/ft3
0.57 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.40 μg/ft3
NO2
2.06 ppb
2.55 ppb
1.46 ppb
1.57 ppb
SO2
2.21 ppb
1.27 ppb
2.1 ppb
3.2 ppb
CO
0.19 ppb
0.22 ppb
0.17 ppb
0.19 ppb
O3
47.26 ppb
36.56 ppb
32.31 ppb
46.09 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
55
53
59
75
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.98 μg/ft3
1.38 μg/ft3
1.06 μg/ft3
1.54 μg/ft3
PM25
0.37 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.49 μg/ft3
0.72 μg/ft3
NO2
1.46 ppb
1.57 ppb
2.55 ppb
4.01 ppb
SO2
2.1 ppb
3.2 ppb
2.98 ppb
2.32 ppb
CO
0.17 ppb
0.19 ppb
0.22 ppb
0.31 ppb
O3
32.31 ppb
46.09 ppb
51.79 ppb
38.26 ppb