ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Al Khawr, อัลกอ, กาตาร์
Al Ghuwayrīyah, อัลกอ, กาตาร์
Umm ŞalālMuḩammad, เทศบาลตำบลอุ่มสาลัล, กาตาร์
สถานที่ใกล้เคียง
Al Khor Airport, กาตาร์
Maskar Salim, กาตาร์
Ras Laffan, กาตาร์
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Al Khawr Al Khawr, อัลกอ, กาตาร์

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน Al Khawr, กาตาร์

PM10
1.10 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.61 μg/ft3
NO2
10.88 ppb
SO2
13.63 ppb
CO
0.19 ppb
O3
48.31 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Al Khawr, กาตาร์

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Al Khawr, กาตาร์

ส. 2 ธันวาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
73
106
98
83
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
2.28 μg/ft3
3.11 μg/ft3
1.60 μg/ft3
1.22 μg/ft3
PM25
0.75 μg/ft3
1.04 μg/ft3
0.85 μg/ft3
0.73 μg/ft3
NO2
9.63 ppb
6.74 ppb
15.06 ppb
10.24 ppb
SO2
14.85 ppb
12.82 ppb
12.35 ppb
11.33 ppb
CO
0.21 ppb
0.26 ppb
0.33 ppb
0.25 ppb
O3
20.53 ppb
85.48 ppb
56.13 ppb
39.73 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
75
117
108
84
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
2.15 μg/ft3
3.34 μg/ft3
1.58 μg/ft3
1.25 μg/ft3
PM25
0.74 μg/ft3
1.16 μg/ft3
0.83 μg/ft3
0.76 μg/ft3
NO2
8.39 ppb
4.91 ppb
16.68 ppb
13.7 ppb
SO2
15.22 ppb
11.28 ppb
12.88 ppb
10.42 ppb
CO
0.2 ppb
0.26 ppb
0.29 ppb
0.25 ppb
O3
24.16 ppb
92.24 ppb
57.96 ppb
36.12 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
70
97
136
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.97 μg/ft3
2.04 μg/ft3
1.83 μg/ft3
N/A
PM25
0.55 μg/ft3
0.82 μg/ft3
1.00 μg/ft3
N/A
NO2
8.16 ppb
5.69 ppb
21.85 ppb
N/A
SO2
12.26 ppb
17.78 ppb
16.98 ppb
N/A
CO
0.19 ppb
0.2 ppb
0.31 ppb
N/A
O3
26.57 ppb
84.35 ppb
66.94 ppb
N/A