ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Al Ghuwayrīyah, อัลกอ, กาตาร์
Fuwayriţ, Madinat Ash Shamal, กาตาร์
Al Jumaylīyah, อัล - ชาฮานียา, กาตาร์
สถานที่ใกล้เคียง
Mirqab Bab ar Rahmah, กาตาร์
Ath Thaghab, กาตาร์
`Ayn Muhammad, กาตาร์
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Al Ghuwayrīyah Al Ghuwayrīyah, อัลกอ, กาตาร์

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน Al Ghuwayrīyah, กาตาร์

PM10
0.26 μg/ft3
PM25
0.11 μg/ft3
NO2
1.63 ppb
SO2
0.19 ppb
CO
0.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
26.5 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Al Ghuwayrīyah, กาตาร์

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Al Ghuwayrīyah, กาตาร์

ศ. 8 ธันวาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
39
33
58
48
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.40 μg/ft3
0.44 μg/ft3
1.95 μg/ft3
0.58 μg/ft3
PM25
0.24 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.47 μg/ft3
0.31 μg/ft3
NO2
9.42 ppb
8.88 ppb
1.46 ppb
10.38 ppb
SO2
1.48 ppb
1.9 ppb
4.66 ppb
3.74 ppb
CO
0.17 ppb
0.17 ppb
0.14 ppb
0.2 ppb
O3
24.55 ppb
23.59 ppb
45.68 ppb
30.47 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
33
58
48
41
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.44 μg/ft3
1.95 μg/ft3
0.58 μg/ft3
0.51 μg/ft3
PM25
0.25 μg/ft3
0.47 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.27 μg/ft3
NO2
8.88 ppb
1.46 ppb
10.38 ppb
17.94 ppb
SO2
1.9 ppb
4.66 ppb
3.74 ppb
4.29 ppb
CO
0.17 ppb
0.14 ppb
0.2 ppb
0.25 ppb
O3
23.59 ppb
45.68 ppb
30.47 ppb
17.4 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
40
41
42
48
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.74 μg/ft3
0.61 μg/ft3
0.56 μg/ft3
0.53 μg/ft3
PM25
0.30 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.31 μg/ft3
NO2
12.29 ppb
3.53 ppb
36.25 ppb
36.43 ppb
SO2
4.8 ppb
2.61 ppb
4.07 ppb
5.15 ppb
CO
0.2 ppb
0.15 ppb
0.52 ppb
0.56 ppb
O3
23.63 ppb
43.6 ppb
1.93 ppb
0.14 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
25
40
64
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.29 μg/ft3
1.48 μg/ft3
0.98 μg/ft3
N/A
PM25
0.16 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.55 μg/ft3
N/A
NO2
22.86 ppb
5.56 ppb
35.46 ppb
N/A
SO2
3.29 ppb
1.78 ppb
3.79 ppb
N/A
CO
0.27 ppb
0.16 ppb
0.5 ppb
N/A
O3
15.22 ppb
37.32 ppb
0.66 ppb
N/A