ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
มาดัง, จังหวัดมาดัง, ปาปัวนิวกินี
Sumkar, จังหวัดมาดัง, ปาปัวนิวกินี
Usino Bundi, จังหวัดมาดัง, ปาปัวนิวกินี
สถานที่ใกล้เคียง
Madang Airport, ปาปัวนิวกินี
Sir Donald Clelland Park, ปาปัวนิวกินี
Madang Harbour, ปาปัวนิวกินี

คุณภาพอากาศใน มาดัง มาดัง, จังหวัดมาดัง, ปาปัวนิวกินี

สารมลพิษใน มาดัง, ปาปัวนิวกินี

PM10
0.15 μg/ft3
PM25
0.09 μg/ft3
NO2
0.19 ppb
SO2
0.13 ppb
CO
0.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
23.63 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน มาดัง, ปาปัวนิวกินี

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน มาดัง, ปาปัวนิวกินี

ส. 25 มิถุนายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)19
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)14
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)11
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)19
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.09 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.14 μg/ft3
PM25
0.06 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.10 μg/ft3
NO2
0.53 ppb
0.98 ppb
0.47 ppb
0.16 ppb
SO2
0.14 ppb
0.11 ppb
0.14 ppb
0.39 ppb
CO
0.06 ppb
0.07 ppb
0.07 ppb
0.07 ppb
O3
18.64 ppb
13.34 ppb
9.72 ppb
22.64 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)11
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)19
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)21
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)16
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.11 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.10 μg/ft3
PM25
0.08 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.07 μg/ft3
NO2
0.47 ppb
0.16 ppb
0.49 ppb
0.79 ppb
SO2
0.14 ppb
0.39 ppb
0.27 ppb
0.15 ppb
CO
0.07 ppb
0.07 ppb
0.06 ppb
0.07 ppb
O3
9.72 ppb
22.64 ppb
21.05 ppb
15.27 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)11
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)20
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)21
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)18
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.10 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.09 μg/ft3
PM25
0.07 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.06 μg/ft3
NO2
0.44 ppb
0.14 ppb
0.49 ppb
0.77 ppb
SO2
0.08 ppb
0.27 ppb
0.59 ppb
0.42 ppb
CO
0.07 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
O3
11.32 ppb
22.81 ppb
21.93 ppb
17.38 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)12
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)22
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.13 μg/ft3
0.13 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.09 μg/ft3
0.09 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
0.5 ppb
0.12 ppb
N/A
N/A
SO2
0.6 ppb
1.37 ppb
N/A
N/A
CO
0.07 ppb
0.06 ppb
N/A
N/A
O3
10.45 ppb
26.07 ppb
N/A
N/A

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา