ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
โคโคโป, นิวบริเตนตะวันออก, ปาปัวนิวกินี
Rabaul, นิวบริเตนตะวันออก, ปาปัวนิวกินี
ละมั่ง, นิวบริเตนตะวันออก, ปาปัวนิวกินี
สถานที่ใกล้เคียง
Tokua Airport, ปาปัวนิวกินี
Vunakokor, ปาปัวนิวกินี
Mount Turanguna, ปาปัวนิวกินี

คุณภาพอากาศใน โคโคโป โคโคโป, นิวบริเตนตะวันออก, ปาปัวนิวกินี

สารมลพิษใน โคโคโป, ปาปัวนิวกินี

PM10
0.24 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.15 μg/ft3
NO2
N/A
SO2
0.19 ppb
CO
N/A
O3
12 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน โคโคโป, ปาปัวนิวกินี

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน โคโคโป, ปาปัวนิวกินี

ศ. 27 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)19
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)18
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)18
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)18
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
0
0
1

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.06 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.06 μg/ft3
PM25
0.04 μg/ft3
0.04 μg/ft3
0.04 μg/ft3
0.04 μg/ft3
NO2
0.02 ppb
0.05 ppb
0.06 ppb
0.03 ppb
SO2
0.02 ppb
0.02 ppb
0.02 ppb
0.14 ppb
CO
0.05 ppb
0.05 ppb
0.05 ppb
0.05 ppb
O3
19.49 ppb
19.83 ppb
19.59 ppb
18.81 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)18
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)18
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)17
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)17
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
1
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.07 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.12 μg/ft3
PM25
0.04 μg/ft3
0.04 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.08 μg/ft3
NO2
0.06 ppb
0.03 ppb
0.17 ppb
0.15 ppb
SO2
0.02 ppb
0.14 ppb
2.18 ppb
1.64 ppb
CO
0.05 ppb
0.05 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
O3
19.59 ppb
18.81 ppb
18.65 ppb
17.91 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)16
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)14
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)13
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)15
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
1
1

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.12 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.16 μg/ft3
PM25
0.08 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.11 μg/ft3
NO2
0.11 ppb
0.01 ppb
0.08 ppb
0.12 ppb
SO2
0.13 ppb
0.13 ppb
2.59 ppb
1.7 ppb
CO
0.06 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
O3
16.77 ppb
14.51 ppb
14.07 ppb
13.43 ppb

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา