ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Toamasina, จังหวัดอันสิราณา, มาดากัสการ์
Toamasina ฉัน, จังหวัดอันสิราณา, มาดากัสการ์
Toamasina II, จังหวัดอันสิราณา, มาดากัสการ์
สถานที่ใกล้เคียง
Rade de Tamatave, มาดากัสการ์
Toamasina Airport, มาดากัสการ์
Lac Ambinaninkoro, มาดากัสการ์
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Toamasina Toamasina, จังหวัดอันสิราณา, มาดากัสการ์

สารมลพิษใน Toamasina, มาดากัสการ์

PM10
0.26 μg/ft3
PM25
0.16 μg/ft3
NO2
0.13 ppb
SO2
0.13 ppb
CO
0.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
46.19 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Toamasina, มาดากัสการ์

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Toamasina, มาดากัสการ์

พฤ. 28 กันยายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
51
48
46
42
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.64 μg/ft3
0.59 μg/ft3
0.53 μg/ft3
0.50 μg/ft3
PM25
0.34 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.27 μg/ft3
NO2
0.07 ppb
0.08 ppb
0.15 ppb
0.01 ppb
SO2
0.09 ppb
0.07 ppb
0.13 ppb
0.1 ppb
CO
0.07 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
32.07 ppb
28.56 ppb
26.37 ppb
29.42 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
46
42
44
45
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.53 μg/ft3
0.50 μg/ft3
0.57 μg/ft3
0.55 μg/ft3
PM25
0.29 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.30 μg/ft3
NO2
0.15 ppb
0.01 ppb
0.06 ppb
0.11 ppb
SO2
0.13 ppb
0.1 ppb
0.09 ppb
0.07 ppb
CO
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
0.09 ppb
O3
26.37 ppb
29.42 ppb
24.29 ppb
23.41 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
45
42
36
36
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.51 μg/ft3
0.49 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.46 μg/ft3
PM25
0.28 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.24 μg/ft3
NO2
0.14 ppb
0.01 ppb
0.03 ppb
0.09 ppb
SO2
0.06 ppb
0.12 ppb
0.08 ppb
0.05 ppb
CO
0.09 ppb
0.08 ppb
0.07 ppb
0.08 ppb
O3
14.04 ppb
25.3 ppb
24.44 ppb
21.98 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
27
22
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.30 μg/ft3
0.32 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.16 μg/ft3
0.17 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
0.14 ppb
0.01 ppb
N/A
N/A
SO2
0.05 ppb
0.08 ppb
N/A
N/A
CO
0.08 ppb
0.08 ppb
N/A
N/A
O3
18.89 ppb
22.7 ppb
N/A
N/A