ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
มหานโร, จังหวัดอันสิราณา, มาดากัสการ์
Marolambo, จังหวัดอันสิราณา, มาดากัสการ์
Andovoranto, จังหวัดอันสิราณา, มาดากัสการ์
สถานที่ใกล้เคียง
Mahanoro, มาดากัสการ์
Farihy Ihosy, มาดากัสการ์
Farihy Andrano, มาดากัสการ์

คุณภาพอากาศใน มหานโร มหานโร, จังหวัดอันสิราณา, มาดากัสการ์

สารมลพิษใน มหานโร, มาดากัสการ์

PM10
0.48 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.27 μg/ft3
NO2
0.19 ppb
SO2
N/A
CO
0.13 ppb
O3
23.19 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน มหานโร, มาดากัสการ์

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน มหานโร, มาดากัสการ์

ศ. 26 พฤศจิกายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)59
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)53
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)39
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)36
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.79 μg/ft3
0.61 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.42 μg/ft3
PM25
0.46 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.25 μg/ft3
NO2
0.38 ppb
0.45 ppb
0.31 ppb
0.19 ppb
SO2
0.13 ppb
0.17 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
CO
0.13 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
O3
21.27 ppb
24.16 ppb
24.13 ppb
23.5 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)49
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)64
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)56
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)42
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.58 μg/ft3
1.02 μg/ft3
0.64 μg/ft3
0.50 μg/ft3
PM25
0.32 μg/ft3
0.61 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.28 μg/ft3
NO2
0.12 ppb
0.62 ppb
0.29 ppb
0.19 ppb
SO2
0.04 ppb
0.18 ppb
0.09 ppb
0.06 ppb
CO
0.06 ppb
0.1 ppb
0.07 ppb
0.07 ppb
O3
21.34 ppb
20.43 ppb
21.65 ppb
22.34 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)47
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)51
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)52
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)54
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.58 μg/ft3
0.67 μg/ft3
0.56 μg/ft3
0.74 μg/ft3
PM25
0.34 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.45 μg/ft3
NO2
0.24 ppb
0.31 ppb
0.39 ppb
0.55 ppb
SO2
0.08 ppb
0.11 ppb
0.09 ppb
0.12 ppb
CO
0.07 ppb
0.09 ppb
0.08 ppb
0.09 ppb
O3
21.58 ppb
22.7 ppb
20.37 ppb
18.29 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)64
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)42
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)61
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)50
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.87 μg/ft3
0.49 μg/ft3
0.70 μg/ft3
0.46 μg/ft3
PM25
0.55 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.31 μg/ft3
NO2
0.76 ppb
0.29 ppb
0.96 ppb
0.71 ppb
SO2
0.17 ppb
0.11 ppb
0.13 ppb
0.09 ppb
CO
0.13 ppb
0.08 ppb
0.12 ppb
0.11 ppb
O3
15.88 ppb
20.42 ppb
18.03 ppb
17.26 ppb

Our site uses cookies to enhance the user experience. Find out more on how we use cookies.