ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Yehud-Monosson, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
เยฮุด, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
หรือ Yehuda, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Ben Gurion Airport, อิสราเอล
Shmurat Teva` Safari, อิสราเอล
Gan Newe Yehoshu`a, อิสราเอล

คุณภาพอากาศใน Yehud-Monosson Yehud-Monosson, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

สารมลพิษใน Yehud-Monosson, อิสราเอล

PM10
0.59 μg/ft3
PM25
0.37 μg/ft3
NO2
10.92 ppb
SO2
6.36 ppb
CO
4.13 ppb
O3
57.52 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Yehud-Monosson, อิสราเอล

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Yehud-Monosson, อิสราเอล

ส. 25 มิถุนายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)49
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)50
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)40
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)44
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
1
วันถัดไป
PM10
0.50 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.49 μg/ft3
0.46 μg/ft3
PM25
0.27 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.30 μg/ft3
NO2
3.24 ppb
6.07 ppb
41.66 ppb
21.88 ppb
SO2
1.66 ppb
1.36 ppb
3.95 ppb
4.83 ppb
CO
0.1 ppb
0.11 ppb
0.17 ppb
0.13 ppb
O3
56.26 ppb
49.22 ppb
5.5 ppb
21.96 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)44
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)49
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)52
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)54
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
0
0
0
PM10
0.46 μg/ft3
0.50 μg/ft3
0.51 μg/ft3
0.71 μg/ft3
PM25
0.30 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.43 μg/ft3
NO2
21.88 ppb
3.33 ppb
6.22 ppb
45.27 ppb
SO2
4.83 ppb
1.95 ppb
1.67 ppb
4.48 ppb
CO
0.13 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.18 ppb
O3
21.96 ppb
58.02 ppb
49.8 ppb
4.01 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)54
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)49
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)63
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)57
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
0
0
0
PM10
0.59 μg/ft3
0.60 μg/ft3
0.54 μg/ft3
0.84 μg/ft3
PM25
0.37 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.51 μg/ft3
NO2
9.66 ppb
3.37 ppb
6.77 ppb
46.13 ppb
SO2
3.25 ppb
2.19 ppb
1.98 ppb
4.1 ppb
CO
0.13 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.22 ppb
O3
35.67 ppb
56.53 ppb
54.98 ppb
5.09 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)63
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.81 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.51 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
36.43 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
5.33 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.16 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
12.53 ppb
N/A
N/A
N/A

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา