ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
เทลอาวีฟ, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
ระมาดกาน, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
กิวาทะยิ้ม, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Gan Ha`Ir, อิสราเอล
Ginat Devora - Baron, อิสราเอล
Gan A.L. Zissu, อิสราเอล
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน เทลอาวีฟ เทลอาวีฟ, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

สารมลพิษใน เทลอาวีฟ, อิสราเอล

PM10
28.29 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
2.65 μg/ft3
NO2
2 ppb
SO2
1.38 ppb
CO
0.13 ppb
O3
55 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน เทลอาวีฟ, อิสราเอล

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน เทลอาวีฟ, อิสราเอล

พฤ. 28 กันยายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
178
198
181
167
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
23.63 μg/ft3
30.70 μg/ft3
27.53 μg/ft3
28.06 μg/ft3
PM25
3.08 μg/ft3
4.51 μg/ft3
2.79 μg/ft3
2.48 μg/ft3
NO2
3.65 ppb
3.79 ppb
1.63 ppb
1.94 ppb
SO2
4.36 ppb
5.13 ppb
4.14 ppb
2.78 ppb
CO
0.14 ppb
0.16 ppb
0.14 ppb
0.13 ppb
O3
40.07 ppb
25.9 ppb
49.04 ppb
44.97 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
198
181
167
161
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
30.70 μg/ft3
27.53 μg/ft3
28.06 μg/ft3
14.35 μg/ft3
PM25
4.51 μg/ft3
2.79 μg/ft3
2.48 μg/ft3
1.77 μg/ft3
NO2
3.79 ppb
1.63 ppb
1.94 ppb
4.55 ppb
SO2
5.13 ppb
4.14 ppb
2.78 ppb
4.64 ppb
CO
0.16 ppb
0.14 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
O3
25.9 ppb
49.04 ppb
44.97 ppb
29.83 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
160
150
159
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
18.04 μg/ft3
15.82 μg/ft3
23.73 μg/ft3
N/A
PM25
2.35 μg/ft3
1.37 μg/ft3
2.12 μg/ft3
N/A
NO2
3.24 ppb
0.98 ppb
1.21 ppb
N/A
SO2
6.97 ppb
3.08 ppb
1.84 ppb
N/A
CO
0.14 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
N/A
O3
26.05 ppb
47.71 ppb
48.72 ppb
N/A