ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Savyon, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Ganei Tikva, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
เยฮุด, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Ben Gurion Airport, อิสราเอล
Gan Newe Yehoshu`a, อิสราเอล
Shmurat Teva` Safari, อิสราเอล
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Savyon Savyon, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

สารมลพิษใน Savyon, อิสราเอล

PM10
2.09 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.91 μg/ft3
NO2
15.81 ppb
SO2
9.19 ppb
CO
7.13 ppb
O3
77 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Savyon, อิสราเอล

ต้นไม้
1/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Savyon, อิสราเอล

พ. 31 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
61
64
67
68
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
1
1
วันถัดไป
PM10
1.05 μg/ft3
1.08 μg/ft3
2.00 μg/ft3
2.19 μg/ft3
PM25
0.49 μg/ft3
0.52 μg/ft3
0.60 μg/ft3
0.54 μg/ft3
NO2
19.63 ppb
40.02 ppb
5.01 ppb
2.44 ppb
SO2
2.62 ppb
2.47 ppb
1.27 ppb
1.28 ppb
CO
0.12 ppb
0.19 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
O3
39.75 ppb
4.36 ppb
36.21 ppb
50.25 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
67
68
61
61
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
0
1
PM10
2.00 μg/ft3
2.19 μg/ft3
1.93 μg/ft3
1.21 μg/ft3
PM25
0.60 μg/ft3
0.54 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.59 μg/ft3
NO2
5.01 ppb
2.44 ppb
6.15 ppb
35.22 ppb
SO2
1.27 ppb
1.28 ppb
1.22 ppb
2.32 ppb
CO
0.11 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.14 ppb
O3
36.21 ppb
50.25 ppb
38.91 ppb
8.34 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
90
84
81
80
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
0
0
0
PM10
2.06 μg/ft3
2.21 μg/ft3
2.18 μg/ft3
1.82 μg/ft3
PM25
0.89 μg/ft3
0.75 μg/ft3
0.71 μg/ft3
0.73 μg/ft3
NO2
19.62 ppb
4.58 ppb
7.3 ppb
24.23 ppb
SO2
5.13 ppb
2.73 ppb
1.4 ppb
2.32 ppb
CO
0.13 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.13 ppb
O3
22.74 ppb
40.45 ppb
38.54 ppb
11.84 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
84
66
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

1
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
2.32 μg/ft3
1.32 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.86 μg/ft3
0.50 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
18.96 ppb
3.13 ppb
N/A
N/A
SO2
2.27 ppb
1.39 ppb
N/A
N/A
CO
0.13 ppb
0.1 ppb
N/A
N/A
O3
8.04 ppb
44.86 ppb
N/A
N/A