ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Rehovot, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
เนสซีโอน่า, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Mazkeret Batya, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Park Tamar, อิสราเอล
Shmurat Shitta Malbina Yashresh, อิสราเอล
Shmurat Brekhat Rehovot, อิสราเอล

คุณภาพอากาศใน Rehovot Rehovot, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

สารมลพิษใน Rehovot, อิสราเอล

PM10
1.60 μg/ft3
PM25
0.20 μg/ft3
NO2
0.13 ppb
SO2
0.31 ppb
CO
0.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
59.63 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Rehovot, อิสราเอล

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Rehovot, อิสราเอล

พฤ. 11 สิงหาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)70
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)53
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)62
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)58
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
1
1

หญ้า

0
0
1
1
PM10
1.03 μg/ft3
0.75 μg/ft3
0.60 μg/ft3
0.86 μg/ft3
PM25
0.67 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.51 μg/ft3
NO2
26.92 ppb
3.52 ppb
6.93 ppb
33 ppb
SO2
2.8 ppb
1.8 ppb
1.73 ppb
3.83 ppb
CO
0.15 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.17 ppb
O3
8.48 ppb
59.84 ppb
52.15 ppb
15.85 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)79
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)61
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)57
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)66
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
1
1

หญ้า

0
0
1
1
PM10
1.19 μg/ft3
0.86 μg/ft3
0.68 μg/ft3
1.02 μg/ft3
PM25
0.75 μg/ft3
0.45 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.61 μg/ft3
NO2
19.63 ppb
3.64 ppb
7.2 ppb
35.54 ppb
SO2
2.11 ppb
1.71 ppb
1.71 ppb
3.71 ppb
CO
0.16 ppb
0.12 ppb
0.13 ppb
0.2 ppb
O3
21.29 ppb
60.26 ppb
49.72 ppb
13.46 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)86
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)64
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)57
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)51
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
1
1

หญ้า

0
0
0
1
PM10
1.37 μg/ft3
0.90 μg/ft3
0.76 μg/ft3
0.59 μg/ft3
PM25
0.86 μg/ft3
0.50 μg/ft3
0.39 μg/ft3
0.34 μg/ft3
NO2
32.95 ppb
5.18 ppb
7.4 ppb
29.34 ppb
SO2
3.88 ppb
2.39 ppb
1.66 ppb
2.61 ppb
CO
0.2 ppb
0.14 ppb
0.13 ppb
0.15 ppb
O3
9.25 ppb
55.75 ppb
42.56 ppb
10.52 ppb