ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Modiin Ilit, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Lapid, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
โมดิอินมักกาบบิมเร, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Khirbat al Gharbi, อิสราเอล
Ash Shaykh Ahmad ash Shiltawi, อิสราเอล
Titora Height, อิสราเอล

คุณภาพอากาศใน Modiin Ilit Modiin Ilit, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

สารมลพิษใน Modiin Ilit, อิสราเอล

PM10
0.32 μg/ft3
PM25
0.18 μg/ft3
NO2
0.34 ppb
SO2
0.37 ppb
CO
0.11 ppb
O3
63.7 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Modiin Ilit, อิสราเอล

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Modiin Ilit, อิสราเอล

พฤ. 23 มิถุนายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)64
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)63
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)61
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)66
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

3
1
1
2
วันถัดไป
PM10
1.10 μg/ft3
0.91 μg/ft3
0.73 μg/ft3
0.76 μg/ft3
PM25
0.47 μg/ft3
0.52 μg/ft3
0.45 μg/ft3
0.40 μg/ft3
NO2
4.62 ppb
20.5 ppb
6.1 ppb
2.37 ppb
SO2
1.2 ppb
1.8 ppb
1.88 ppb
1.05 ppb
CO
0.14 ppb
0.19 ppb
0.16 ppb
0.12 ppb
O3
48.82 ppb
22.46 ppb
38.05 ppb
63.71 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)61
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)66
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)62
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)43
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
2
4
2
PM10
0.73 μg/ft3
0.76 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.53 μg/ft3
PM25
0.45 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.33 μg/ft3
NO2
6.1 ppb
2.37 ppb
4.75 ppb
35.5 ppb
SO2
1.88 ppb
1.05 ppb
0.85 ppb
1.89 ppb
CO
0.16 ppb
0.12 ppb
0.11 ppb
0.16 ppb
O3
38.05 ppb
63.71 ppb
51.18 ppb
9.08 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)64
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)53
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)72
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)54
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.82 μg/ft3
0.54 μg/ft3
0.51 μg/ft3
0.71 μg/ft3
PM25
0.55 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.45 μg/ft3
NO2
31.57 ppb
3.08 ppb
5.21 ppb
40.36 ppb
SO2
1.56 ppb
2.02 ppb
1.02 ppb
2.19 ppb
CO
0.17 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
0.19 ppb
O3
4.6 ppb
61.67 ppb
55.74 ppb
6.54 ppb

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา